ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΚΙΚΑ ΜΠΙΛΙΩ

 

ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΖΩΗ

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΑΑΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ