Το πρόγραμμά μας θα ανακοινωθεί με κάθε λεπτομέρεια, αμέσως μετά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Θα πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, που θα εξειδικεύει λεπτομερώς κάθε πτυχή του προγράμματος μας και θα περιγράφει τον τρόπο της υλοποίησής του.

Η πρότασή που θα απευθύνουμε προς τους πολίτες της Αττικής, είναι αποτέλεσμα επίπονης και μεθοδικής συλλογικής εργασίας, ανθρώπων με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και στελεχών της αυτοδιοίκησης με μεγάλη εμπειρία.

Έχοντας ως Παράταξη από την προηγούμενη θητεία μας στην Περιφέρεια, το τεκμήριο της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας, οι πολίτες γνωρίζουν πλέον πως η πρόταση μας θα είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη στο σύνολό της.

Και πως δεν πρόκειται για υποσχέσεις και προγράμματα που θα την επομένη όχι μόνο θα ξεχαστούν, αλλά θα ισχύσουν τα ακριβώς αντίθετα, όπως δυστυχώς συνέβη τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην σελίδα μας, ώστε να έχετε ενημέρωση για το πρόγραμμά μας, αλλά και για όλες τις δραστηριότητες της Παράταξης μας.