Καμία ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς

Καμία ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς

Σε χθεσινή της ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής έκανε μεταξύ άλλων λόγο για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά της, ο οποίος δεν ήταν καταγεγραμμένος στις καταστάσεις της και μέσω του οποίου υπήρξαν συναλλαγές σε βάρος της. Προσέθετε δε στην ανακοίνωσή της ότι το θέμα έχει παραπεμφθεί για περαιτέρω έρευνα στις αρμόδιες αρχές.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Γιάννης Σγουρός προχώρησε στην παρακάτω δήλωση :

«Η δημόσια διοίκηση οφείλει να διερευνά σε βάθος ακόμη και την ελάχιστη υποψία διαφθοράς και να επιδεικνύει μηδενική ανοχή στις περιπτώσεις εκείνες που το δημόσιο συμφέρον υφίσταται ζημία. Σε κάθε περίπτωση, εάν από την έρευνα που διενεργείται αποδειχθεί ότι υπήρξε «ποντικός», είτε υπηρεσιακός, είτε αιρετός, είτε άλλου φορέα, που έβαλε το δάχτυλο στο μέλι, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη και εγώ πρώτος θα καταθέσω ως μάρτυρας κατηγορίας».

Μοιραστείτε το !