Η συνταγή της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους επαναλαμβάνεται στην Περ. Αττικής

Η συνταγή της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους επαναλαμβάνεται στην Περ. Αττικής

Σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής τίθενται εξαιτίας της παγιωμένης πλέον πρακτικής της διοίκησης της Περιφέρειας να υπερδεσμεύει πόρους μελλοντικών ετών χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την τρίτη τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο προηγούμενο Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής μόνο για τα έργα (εξαιρουμένων δηλαδή των αναγκών για μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικών και έκτακτων δαπανών) ανέρχεται σε 2,1 δις €, υπονομεύοντας ευθέως τη βιωσιμότητα ενός μέχρι πρότινος εύρωστου και υγιή φορέα.

Τα τελευταία τρία χρόνια το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έχει αυξηθεί κατά 300 {e17a9b61b549120beb46f5cbc80195929c5eb32cd62721f0957c37b13b33fb97}, ξεπερνώντας κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας Αττικής την επόμενη πενταετία.  Τα έργα εντάσσονται άνευ αξιολόγησης, ιεράρχησης και προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα να στερείται στοιχειώδους προγράμματος, σχεδιασμού και συνεκτικότητας. Αποτελεί ουσιαστικά ένα υποσχεσιολόγιο, αντί για ένα αναπτυξιακό εργαλείο με στόχο τη βελτίωση των υποδομών στην Αττική (2,1 δις ο προϋπολογισμός 400 εκατομμύρια το αποθεματικό).

«Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ακολουθεί τη γνωστή συνταγή της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους. Υπερδεσμεύει πόρους από το μέλλον χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα μόνο και μόνο για να αποκομίσει πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη. Δυστυχώς στα έξι προς επτά χρόνια μνημονίου, υπάρχουν ακόμη ορισμένοι, που δεν φαίνεται να κατάλαβαν τίποτα και επαναλαμβάνουν πρακτικές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Δεν καταλαβαίνουν ότι στέλνοντας τον λογαριασμό στους επόμενους, υπονομεύουν το μέλλον της Περιφέρειας. Εάν δεν ανακρούσουν άμεσα πρύμναν το καράβι θα πέσει στα βράχια και ένας φορέας που σε δέκα χρόνια θητείας με κόπο, σύνεση και αυτοσυγκράτηση καταστήσαμε πλεονασματικό (το κάθε έργο είχε τα χρήματά του) σε λίγα χρόνια θα εκλιπαρεί στους διαδρόμους των υπουργείων για χρηματοδότηση για να επιβιώσει» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γ. Σγουρός.

Και πρόσθεσε «Και επειδή οι γνωστοί γκαίμπελς της Περιφέρειας θα σπεύσουν να πουν ότι η παράταξή μας αντιτίθεται σε έργα των δήμων να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαστε εναντίον των έργων αλλά εναντίον της κοροϊδίας. Δουλειά της Περιφέρειας είναι να αξιολογεί τις προτάσεις ΟΛΩΝ των δήμων και να χρηματοδοτεί όσες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Καμία ένταξη έργων δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή εάν δεν ακολουθεί τις πρακτικές χρηστής οικονομικής διαχείρισης και οδηγεί στην χρεοκοπία».

Μοιραστείτε το !