Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας “πιάστηκε στον ύπνο” με τις πλημμύρες

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας “πιάστηκε στον ύπνο” με τις πλημμύρες

Την αδυναμία και επιχειρησιακή ανεπάρκεια της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, ανέδειξε η πρόσφατη θεομηνία που έπληξε την Αττική, όπως τόνισε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Σγουρός.

Ο κ. Σγουρός τόνισε ότι η νέα περιφερειακή αρχή «πιάστηκε κυριολεκτικά στον ύπνο», αφού δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια προληπτικού χαρακτήρα – όπως γινόταν κάθε φορά σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν – παρά το γεγονός ότι είχε λάβει έγκαιρα ειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα δεν είχε φροντίσει, ούτε να συγκροτήσει, ούτε να συγκαλέσει τα Συντονιστικά Περιφερειακά Όργανα σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

«Ακούσαμε την κα Δούρου να κομπάζει μιλώντας για τραγική διορατικότητα επειδή αύξησε κατά τι στον προϋπολογισμό τα κονδύλια για αντιπλημμυρικά έργα.  Την πληροφορούμε ότι διορατικότητα, δεν είναι να εγγράφεις κονδύλια για έργα που έχουν προετοιμαστεί και ωριμάσει για δημοπράτηση από άλλους. Διορατικότητα είναι να έχεις λάβει έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα και να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου, ώστε να διαφυλάξεις την ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας εκ των προτέρων. Και σε αυτό τον τομέα η νέα περιφερειακή αρχή πιάστηκε κυριολεκτικά στον ύπνο» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Σγουρός.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αναφέρθηκε διεξοδικά στο κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο, που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκπονηθεί ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός όλα αυτά τα χρόνια και στο γεγονός ότι αρμοδιότητες σε θέματα αντιπλημμυρικών έργων περιήλθαν στην αιρετή Περιφέρεια με το νόμο του Καλλικράτη μόλις τον Οκτώβριο του 2011 με την κεντρική διοίκηση να κρατά πάντα τον κεντρικό συντονιστικό και αποφασιστικό ρόλο.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι για μία εικοσαετία και μέχρι το 2000 την αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική είχε η ΕΥΔΑΠ και τα επόμενα χρόνια η αρμοδιότητα καταμερίστηκε σε όλους τους βαθμούς διοίκησης.

Από τον Οκτώβριο του 2011 ο κ. Σγουρός τόνισε ότι δημοπρατήθηκαν περισσότερα από 160 έργα και μελέτες προϋπολογισμού άνω των 430 εκ. € σε όλους τους δήμους της Αττικής, από κοινοτικά κονδύλια και ίδιους πόρους της περιφέρειας, όμως χρειάζονται τουλάχιστον 2 δις ευρώ, – πράγμα που έχει επισημάνει πολλές φορές – ώστε να αποκτήσει το λεκανοπέδιο επαρκείς αντιπλημμυρικές υποδομές.

Και αυτό διότι η κακοποίηση που έχει υποστεί η Αττική τις περασμένες δεκαετίες είναι άνευ προηγουμένου. Σήμερα δεν μπορούν να εντοπισθούν περισσότερα από 70 από τα 700 ρέματα που υπήρχαν, ενώ το μήκος τους έχει μειωθεί από τα 1280 χιλιόμετρα το 1945, σε 434. Επίσης στην Αττική η δασική βλάστηση από το 40 {e17a9b61b549120beb46f5cbc80195929c5eb32cd62721f0957c37b13b33fb97} το 1995 έχει φτάσει σήμερα στο 4 {e17a9b61b549120beb46f5cbc80195929c5eb32cd62721f0957c37b13b33fb97}. Η άκρατη τσιμεντοποίηση όχι μόνο τροποποίησε τη φυσική ροή των υδάτων αλλά μείωσε την απορροφητικότητα του εδάφους και ταυτόχρονα αύξησε τις ταχύτητες απορροής με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες υποδομές να αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν ευθύνες και της  τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, η οποία έχει κατ’ εξακολούθηση αποφασίσει την ένταξη στο σχέδιο πόλεως περιοχών χωρίς να έχει λάβει καμία μέριμνα για το αν υπάρχει ή αν προβλέπεται να κατασκευασθεί σε αυτές επαρκής αντιπλημμυρική υποδομή, στο εάν υπάρχει ή όχι ρέμα.

Ο κ. Σγουρός κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια πρώτη προσέγγιση – πρόταση που περιλαμβάνει Μελέτες και Έργα για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Αττικής την περίοδο 2014-2020 που εκπονήθηκε κατά το διάστημα της θητείας του (ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2014) από τις τεχνικές υπηρεσίες.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα γίνεται αναλυτική καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας, των αρμόδιων φορέων, των επικίνδυνων σημείων στην Αττική και προτείνονται έργα κατά προτεραιότητα για την αποτελεσματική θωράκισή της.

Επίσης προτείνεται η δημιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής έργων, μελετών, ρεμάτων και προβληματικών περιοχών καθώς και σημαντικών δεδομένων ανά περιοχή, με δυνατότητα πρόσβασης όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και με υποχρέωση συστηματικής ενημέρωσης.

*Αναλυτικός κατάλογος αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Αττικής

*Η τοποθέτηση του Γ. Σγουρού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Μοιραστείτε το !