ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Απέργης Λουκιανός

25 χρόνια μάχιμος εκπαιδευτικός μέσα στις τάξεις αλλά και στη διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Με ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, εκπροσωπώντας την περιφερειακή ενότητα του Πειραιά.

Πάντοτε με έργο, με συνέπεια και καθημερινή σκληρή δουλειά.

Γι’ αυτό μπορώ να κοιτάζω τους συμπολίτες μου Πειραιώτες στα μάτια και να τους ζητώ την ψήφο τους.