Αλιμπέρτης Νικόλαος

Αλιμπέρτης Νικόλαος

Συνταξιούχος Ηλεκτρολόγος

Γεννήθηκε στην Κορωνίδα Νάξου το 1949. Το 1955 ήρθε στο Γαλάτσι όπου κατοικεί μέχρι σήμερα.

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο Γαλάτσι από το 1986 έως το 2006.

Έχει διατελέσει:

  • Αντιδήμαρχος Γαλατσίου
  • Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Πρόεδρος και μέλος σε πολλές επιτροπές του δήμου
  • μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) με αντικείμενο την ανακύκλωση των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε ενεργά στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. (εργοστάσιο ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, εργοστάσιο αποτέφρωσης επικίνδυνων απορριμμάτων και χώρους υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)